España

España a fundación da recompensa

A verificación da idade en liña para a pornografía non é un tema público polo momento en España. Nunca foi.

Lei de protección de datos desde 2018 afirmou que os provedores de servizos eran os encargados de verificar a idade dos potenciais menores que acceden aos seus contidos e servizos. En España está moi aceptado que isto é tecnicamente difícil. O goberno non fixo ningún esforzo para desenvolver a verificación da idade nos últimos tempos.

A xente en España cústalle imaxinar como se podería facer cumprir a verificación da idade no seu país. En febreiro de 2020, a Axencia Nacional de Protección de Datos publicou a documento público. Dixo que "non hai probas de que os editores ou editores en liña de contido orientado a adultos estean utilizando métodos eficaces para verificar que os usuarios teñan polo menos 18 anos". Este documento sobre unha mellor xestión dos datos de Internet dos nenos non incluíu a verificación da idade como ferramenta potencial. Recomendaba minimizar a recollida de datos e proporcionar aos usuarios a información adecuada.

68%

of español menores consumir pornográfico contido on a estándar base.

Hai outras visións en España. En setembro de 2020, a Save the Children España informe sinalou o fácil que é para os menores acceder á pornografía en liña. Os 12 anos é a idade media de inicio e o 68% dos menores españois consomen contido pornográfico de forma habitual. O noso correspondente suxire que a única forma de avanzar no problema da verificación da idade é concienciando ao público do potencialmente prexudicial da pornografía. Isto aplícase tanto aos nenos como aos adolescentes.

España a fundación da recompensa