Aviso legal

Sen consellos

Esta páxina é a exención de responsabilidade legal de The Reward Foundation. Este sitio web contén información xeral sobre asuntos legais. A información non é un consello e non debe tratarse como tal.

Limitación de garantías

A información legal deste sitio web fornécese "tal cal" sen ningunha representación ou garantía, expresa ou implícita. A Fundación Reward non ofrece declaracións nin garantías en relación coa información legal deste sitio web.

Sen prexuízo da xeneralidade do parágrafo anterior, The Reward Foundation non garante que:

• a información legal deste sitio web estará dispoñible constantemente ou estará dispoñible; ou
• a información legal deste sitio web é completa, certa, precisa, actualizada ou non enganosa.

Uso dos servizos e do sitio web

Recoñece e acepta expresamente que:

O seu uso dos servizos e sitios web corre baixo o seu exclusivo risco. A Fundación Reward fixo todos os esforzos posibles para garantir que o contido dos sitios web e dos dispoñibles a través dos servizos sexa correcto, actualizado e correcto no momento da publicación. Non obstante, o (s) sitio (s) e os servizos fornécense como están e como están dispoñibles. Non garantimos a exactitude, actualidade, integridade ou adecuación ao propósito do contido proporcionado nos sitios web ou nos servizos ou que o uso dos sitios web será ininterrompido, libre de virus ou sen erros. A Fundación Reward non acepta responsabilidade por erros, omisións ou información inexacta nos sitios web ou dispoñibles a través dos servizos.

Calquera material descargado ou obtido doutro xeito mediante o uso dos Servizos faise ao seu criterio e risco e será o único responsable de calquera dano no seu sistema informático ou perda de datos que resulte da descarga de tal material.

Ningún consello ou información, xa sexa oral ou escrita, obtida de The Reward Foundation creará ningunha garantía ou outra obriga que non se indique expresamente nestes Termos e condicións.

A responsabilidade total da Fundación Reward contra vostede no contrato, delito (incluída a neglixencia) con respecto a estes Termos e condicións, o uso dos sitios web e / ou de calquera servizo limitarase ao maior de (a) £ 150.00 e ( b) o prezo pagado por vostede validamente a The Reward Foundation en virtude de calquera contrato de servizos de pago durante os tres meses anteriores ao evento que orixinou a reclamación.

Recoñece e acepta expresamente que The Reward Foundation non será responsable de ningún dano indirecto, incidental, especial, consecuente ou exemplar, nin de perda directa ou indirecta de beneficios, ingresos, negocio, aforro anticipado, boa vontade ou oportunidade.

Nada nestes Termos e condicións afectará os dereitos legais de calquera consumidor nin excluirá nin restrinxirá ningunha responsabilidade por fraude, morte ou lesións persoais derivadas da neglixencia de The Reward Foundation.

Asistencia profesional

O contido dos sitios web e que se pon a disposición a través dos servizos é só para información xeral e non pretende constituír nin constitúe asesoramento ou servizos legais ou doutro tipo profesional ou unha recomendación para mercar calquera produto ou servizo debería tomarse unha decisión específica. A información, o contido dos sitios web e os servizos non atenden ás súas circunstancias particulares e, en consecuencia, non debe confiar no contido dos sitios web e dos servizos como substituto do asesoramento profesional adecuado.

A Fundación Reward non se fai responsable de como se utiliza, se interpreta ou se confía nel o contido dos sitios web ou dispoñibles a través dos servizos. Non aceptamos ningunha responsabilidade polos resultados de calquera acción tomada con base na información proporcionada nos sitios web ou dispoñibles a través dos servizos.

Non debe confiar na información deste sitio web como alternativa ao asesoramento xurídico do seu procurador, avogado, avogado, avogado ou outro provedor profesional de servizos xurídicos.

Se ten algunha dúbida específica sobre calquera asunto xurídico, debe consultar ao seu procurador, avogado, avogado, avogado ou outro provedor profesional de servizos xurídicos.

Nunca debes demorar a busca de asesoramento xurídico, ignorar o asesoramento xurídico ou iniciar ou interromper calquera acción legal por mor da información deste sitio web.

Responsabilidade

Nada nesta exención de responsabilidade legal limitará ningunha das nosas responsabilidades de ningún xeito que non estea permitido pola lexislación aplicable, nin excluirá ningunha das nosas responsabilidades que poida non excluírse na lexislación aplicable.

Eventos fóra do noso control.

Esta cláusula explica que non somos responsables de eventos fóra do noso control.

A Fundación Reward non será responsable de ningún incumprimento ou retraso no cumprimento de ningunha das nosas obrigas derivadas destes Termos e condicións ou de calquera contrato relacionado entre nós causado por eventos fóra do noso control razoable ("Forza Maior") ).

Un evento de Forza Maior inclúe calquera acto, evento, non suceder, omisión ou accidente fóra do noso control razoable e inclúe en particular (sen limitación) o seguinte:

  • Folgas, peches e outra acción industrial.
  • Conmoción civil, disturbios, invasión, ataque terrorista ou ameaza de ataque terrorista, guerra (declarada ou non) ou ameaza ou preparación para a guerra.
  • Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, afundimento, epidemia ou outro desastre natural.
  • Imposibilidade do uso de ferrocarrís, transporte marítimo, avión, transporte a motor ou outros medios de transporte público ou privado.
  • Imposibilidade do uso de redes de telecomunicacións públicas ou privadas.